Mars og Merkur, Danmark blev stiftet i 1975 og arbejder for at sikre kontakten mellem topledere i Danmarks erhvervsvirksomheder, Forsvarets ledelse og den offentlige sektor.

I den romerske mytologi var Mars guden for krig og Merkur guden for handel. Deraf foreningens navn.

Mars og Merkur har følgende formål:

    • at styrke kontakten og samarbejdet mellem det danske forsvar, erhvervslivet og den offentlige sektor
    • at virke for Forsvarets, erhvervslivets og den offentlige sektors kendskab til og forståelse af hinandens udfordringer
    • at støtte forsvarsviljen
    • at samarbejde med lignende kredse i andre lande for at udveksle erfaring og gensidig støtte

Mars og Merkur er upolitisk.

Medlemskab kan ikke søges, og man kan kun blive medlem på opfordring.

Mars og Merkur ledes i det daglige af et forretningsudvalg bestående af:

Direktør, kammerherre Torben von Lowzow – Præsident
Administrerende direktør Peder Holk Nielsen – Vicepræsident
Direktør, konsul Peter Vinther Christensen R1 – Skatmester
Forsvarschef, general Flemming Lentfer
Chef for forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen

Forretningsudvalget er valgt af:

Præsidiet

Generalmajor Peter Boysen
Managing Partner Ulla Brockenhuus-Schack
Direktør, konsul Peter Vinther Christensen R1 - Skatmester
Generalmajor Jens Henning Garly
Professor, dr. jur. Jesper Lau Hansen
Bestyrelsesformand, brigadegeneral Christian Herskind
Bestyrelsesformand Peter Højland - Formand for Præsidiet
Forsvarschef, general Flemming Lentfer
Bestyrelsesformand Jesper T. Lok
Bestyrelsesformand, kammerherre Torben von Lowzow - Præsident
Direktør Kristian May - Næstformand for præsidiet
Kontreadmiral Torben Mikkelsen
Direktør Peder Holk Nielsen - Vicepræsident
Chef for forsvarsstaben, generalløjtnant Kenneth Pedersen
Administrerende direktør Torben Møger Pedersen
Generalmajor Anders Rex
Kontreadmiral Henrik Ryberg
Bestyrelsesformand Sten Scheibye
Bestyrelsesformand Niels Smedegaard

Privatlivspolitik


Ajourført 22.02.2021